Algemene voorwaarden HSP Nederland

 

 • De inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het online inschrijfformulier volledig ingevuld of het standaard inschrijfformulier ondertekend is ontvangen.
 • Het akkoord van de voorwaarden houdt in dat  acceptatie van alle beschreven voorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden; 
 • HSP Nederland zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen alsmede additionele informatie betreffende de cursus/ workshop en de locatie;  
 • Betaling voor de cursus dient voldaan te zijn 14 dagen voor aanvang van de cursus, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd 
 • De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven en ZZP’ers. 
 • Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk (per email of post). 
 • Annulering kan tot úiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus, training of workshop zonder dat er kosten verschuldigd zijn. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid deelname éénmalig door te schuiven naar de eerstvolgende cursus zijn € 25,00 administratiekosten verschuldigd. Dit is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus/ workshop. 
 • Bij annulering later dan 14 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de cursus, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum geldt de datum van poststempel of ontvangst email. 
 • Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de cursus op de hoogte te worden gebracht. Ook het vragenformulier dient dan volledig ingevuld te zijn ingeleverd.
 • Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd. 
 • Annulering door HSP Nederland: Bij ziekte van de trainer wordt vervanging geregeld. Is er geen vervanging beschikbaar dan kan de cursus worden geannuleerd. Cursisten krijgen dan de keuze om zich in te schrijven voor een zelfde cursus in de toekomst, of om het cursusgeld volledig teruggestort te krijgen. 
 • Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus, training of workshop behoudt HSP Nederland zich het recht voor de betreffende cursus, training c.q. workshop af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht per post of per email. In het geval van afgelasting vervallen de verplichtingen uit de overeenkomst voor de contractant en HSP Nederland, terwijl HSP Nederland zich verplicht om het door de contractant voldane bedrag te restitueren. 
 • Voor afspraken van persoonlijke consulten gelden de algemene voorwaarden van de betreffende coach. 

Contact

T  06 14940203

Social media